අනාත මාරුතේ

රූකාන්ත ගුණතිලක මහත්තය ගායනා කරන තවත් හදවත වශිකල ගීතයක්. හිතට දැනිච්ච හැගීම ගැන ආට් බ්ලොග් එකේ පොඩි පෝස්ට් එකක් දාල ඇති. මේ ගීතය ගායනා කරන්නෙත් ලියල තියෙන්නෙත් සංගීතය සපයල තියෙන්නෙත් රූකාන්තම තමයි. මෙන්න ඒ ගිතයේ ප්‍රස්ථාරය.

Fm    Eb  Cm  Fm       Eb  Cm Fm Bbm
අනාත මාරුතේ            කුණාටු සාගරේ
…….Ab      Fm  Bbm Eb   C# Fm Cm7
දිවිය තියෙන තුරු මගේ,       ඔබයි ආදරේ
Fsus                             Ab   Eb Ab
සිත රිදවන වදන් වලට හඬන්නට එපා
Fsus                       Ab    Eb  Ab     Cm
ඇනුම් බැනුම් වලට මගේ තැවෙන්නට එපා
……..Eb    Cm               Eb   Cm   Bbm
සසර සරන තුරා මගෙන් මිදෙන්නට එපා
…….Ab      Fm  Bbm Eb   C# Fm Cm7
දිවිය තියෙන තුරු මගේ,        ඔබයි ආදරේ
Fsus                         Ab   Eb Ab
අතීතයට වඩා පැරණි අපේ ආදරේ
Fsus                   Ab    Eb  Ab    Cm
අපි දෙදෙනා හැඬූ හැඬුම් දනී සාගරේ
…….Eb    Cm                Eb   Cm    Bbm
සදා වෙනස් වෙන්න එපා මැණික මා කෙරේ
…….Ab      Fm  Bbm Eb   C# Fm Cm7
දිවිය තියෙන තුරු මගේ,       ඔබයි ආදරේ
Published in: on April 3, 2010 at 3:24 pm  Comments (3)  
Tags:

The URI to TrackBack this entry is: https://sinhalatabs.wordpress.com/2010/04/03/%e0%b6%85%e0%b6%b1%e0%b7%8f%e0%b6%ad-%e0%b6%b8%e0%b7%8f%e0%b6%bb%e0%b7%94%e0%b6%ad%e0%b7%9a/trackback/

RSS feed for comments on this post.

3 CommentsLeave a comment

  1. Hehe I am really the only reply to this great post?

  2. Haha I am honestly the first reply to your awesome post?!?

  3. You can find very acurate sinhala song chords
    and guitar tabs here.

    Vinsara guitar tabs


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: