අනාත මාරුතේ

රූකාන්ත ගුණතිලක මහත්තය ගායනා කරන තවත් හදවත වශිකල ගීතයක්. හිතට දැනිච්ච හැගීම ගැන ආට් බ්ලොග් එකේ පොඩි පෝස්ට් එකක් දාල ඇති. මේ ගීතය ගායනා කරන්නෙත් ලියල තියෙන්නෙත් සංගීතය සපයල තියෙන්නෙත් රූකාන්තම තමයි. මෙන්න ඒ ගිතයේ ප්‍රස්ථාරය.

Fm    Eb  Cm  Fm       Eb  Cm Fm Bbm
අනාත මාරුතේ            කුණාටු සාගරේ
…….Ab      Fm  Bbm Eb   C# Fm Cm7
දිවිය තියෙන තුරු මගේ,       ඔබයි ආදරේ
Fsus                             Ab   Eb Ab
සිත රිදවන වදන් වලට හඬන්නට එපා
Fsus                       Ab    Eb  Ab     Cm
ඇනුම් බැනුම් වලට මගේ තැවෙන්නට එපා
……..Eb    Cm               Eb   Cm   Bbm
සසර සරන තුරා මගෙන් මිදෙන්නට එපා
…….Ab      Fm  Bbm Eb   C# Fm Cm7
දිවිය තියෙන තුරු මගේ,        ඔබයි ආදරේ
Fsus                         Ab   Eb Ab
අතීතයට වඩා පැරණි අපේ ආදරේ
Fsus                   Ab    Eb  Ab    Cm
අපි දෙදෙනා හැඬූ හැඬුම් දනී සාගරේ
…….Eb    Cm                Eb   Cm    Bbm
සදා වෙනස් වෙන්න එපා මැණික මා කෙරේ
…….Ab      Fm  Bbm Eb   C# Fm Cm7
දිවිය තියෙන තුරු මගේ,       ඔබයි ආදරේ
Published in: on April 3, 2010 at 3:24 pm  Comments (3)  
Tags: